ANBI

ANBI Stichting De PaardenkampStichting De Paardenkamp is sinds jaar en dag door de belastingdienst erkend als ANBI organisatie.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling: een organisatie die zich inzet voor een ideaal, een maatschappelijk doel zonder commerciële belangen.

De erkenning als ANBI doel heeft veel voordelen voor schenkers. Zo is er fiscaal voordeel uit schenkingen en nalatenschappen of legaten. Ook zijn er verplichtingen voor de organisatie zelf.
Daarom publiceren we jaarlijks onze resultaten en het beleidsplan van het bestuur en is er gedegen toezicht op onze organisatie door de Belastingdienst.

Transparantie is een belangrijk element op De Paardenkamp. Natuurlijk zijn we 7 dagen per week geopend en gratis te bezoeken, maar ook op onze website laten we graag zien wat onze organisatie doet.

Het bestuur:
Het bestuur van onze stichting bestaat uit vrijwilligers, die al jarenlang bij onze organisatie betrokken zijn.
Drs. Gepco van Bokhorst (Voorzitter)
Mr. Miranda Hoogerdijk (Vice Voorzitter)
Ineke Kok (Secretaris)
Reinier van Valkenhoef (bestuurslid)
André Mandjes (Penningmeester)

Administratieve gegevens:
Stichting De Paardenkamp, correspondentieadres: Birkstraat 122b, 3768 HL  SOEST
KvK nummer: 41188035
Fiscaal nummer (RSIN): 003046771
Bankrelatie: (ING) NL 68 INGB 0000 631624  (RABO) NL89 RABO 0359 9015 30

Verantwoording:
Meer informatie over het beleid valt te lezen in het beleidsplan.

Meer (financiële) informatie is te lezen in ons Jaarverslag 2020, het Jaarrapport 2020 en in het Standaardformulier publicatieplicht ANBI.

ANBI Stichting De Paardenkamp