Belasting vrij schenken aan een goed doel

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken aan een goed doel voor dieren? Dat heeft twee voordelen: dankzij het fiscaal voordeel ‘kost’ de schenking u minder en er blijft dus meer over voor het goede doel. Met uw belastingvrije schenking geeft u dieren een mooier leven. Kiest u voor een belastingvrije schenking aan De Paardenkamp, dan bezorgt u paarden en pony’s een gezonde en gelukkige oude dag.

Kom zelf kijken hoe uw geld terecht komt

Komt u gerust kijken hoe uw geld wordt besteed aan de verzorging. U bent altijd van harte welkom. De paarden en pony’s van De Paardenkamp kunnen dagelijks bezocht worden. Er is hier graas- en stalruimte voor zo’n 120 paarden en pony’s van 20 jaar en ouder. Wilt u meer informatie, belt of mailt u dan gerust (035 – 6025462, info@paardenkamp.nl).

Helpt u mee met uw gift?

De Paardenkamp is een instelling zonder winstoogmerk. Als goed doel voor dieren is ons werk alleen mogelijk dankzij giften van dierenliefhebbers zoals u. Helpt u ons mee de paarden mooie laatste levensjaren te bezorgen? U kunt op allerlei manieren geld schenken, zoals een lijfrenteschenking, een periodieke gift of het donateurschap. Voor slechts 15 euro per jaar bent u al donateur.