Erfenis, iets nalaten voor de oude paarden?

Erfenis, iets nalaten voor de oude paarden?

Via uw Erfenis iets nalaten aan De Paardenkamp?

In uw erfenis iets nalaten aan een goed doel is een mooie gelegenheid om een goed doel te steunen ook als u er zelf niet meer bent. Door een goed doel als De Paardenkamp iets te geven vanuit uw erfenis zorgt u er voor dat wij paarden en pony’s kunnen laten genieten van hun oude dag.
Er zijn veel verschillende vormen van erfgeven, legaten of vormen om uw nalatenschap te regelen. U doet dit bij de notaris.

Bezoek de paarden

Bij De Paardenkamp hebben in de 50 jaar van ons bestaan ruim 500 paarden van hun welverdiende oude dag genoten. Gemiddeld worden op onze drie boerderijen zo’n 120 paarden verzorgd. De Paardenkamp is een ANBI geregistreerd goed doel en betaalt dus geen successierechten over erfenissen en legaten. De gift die u middels uw erfenis aan ons nalaat, wordt volledig besteedt aan de verzorging van onze paarden.

Ideële instelling

De Paardenkamp is een instelling zonder winstoogmerk. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door giften zoals die van u. Met het voordeel dat er geen schenkbelasting, erfbelasting of successierecht betaald behoeft te worden, weet u zeker dat alles direct naar de dieren toe gaat. Er zijn diverse mogelijkheden om iets te schenken aan een goed doel in uw erfenis. In onze gratis documentatiemap Dossier Dierenliefde Doorgeven, wordt dit op een begrijpelijke manier inzichtelijk gemaakt.  Vraagt u de map gratis aan, het verplicht u tot niets.

Kom eens langs

Wij nodigen u uit om langs te komen en de paarden te zien die bij ons genieten van een welverdiende oude dag. Boerderij Vosseveld is te vinden op Birkstraat 96 in Soest. Boerderij Het Gagelgat is op 200 meter loopafstand te vinden op Birkstraat 107. Wilt u meer informatie, neem dan even telefonisch contact op via 035 – 6025462 of stuur een email naar info@paardenkamp.nl.

Vraag hier vrijblijvend het Dossier Dierenliefde Doorgeven aan.