legateren voor de oude paarden

Testament – iets nalaten aan De Paardenkamp

In uw testament iets nalaten aan De Paardenkamp?

Testamentair schenken aan een goed doel is een mooie gelegenheid om een goed doel te steunen ook als u er zelf niet meer bent. Door een goed doel als De Paardenkamp op te nemen in uw testament zorgt u er voor dat wij paarden en pony’s kunnen laten genieten van hun oude dag.
Er zijn veel verschillende vormen van testamentaire schenkingen, legaten of vormen om uw nalatenschap te regelen. U doet dit bij de notaris.

Bezoek de paarden

Bij De Paardenkamp hebben in de 50 jaar van ons bestaan ruim 500 paarden van hun welverdiende oude dag genoten. Gemiddeld worden op onze drie boerderijen zo’n 120 paarden verzorgd. De Paardenkamp is een ANBI geregistreerd goed doel en betaalt dus geen successierechten over testamentaire giften. De gift die u in uw testament aan ons nalaat, wordt volledig besteedt aan de verzorging van onze paarden.

Ideële instelling

De Paardenkamp is een instelling zonder winstoogmerk. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door giften zoals die van u. Met het voordeel dat er geen schenkbelasting, erfbelasting of successierecht betaald behoeft te worden, weet u zeker dat alles direct naar de dieren toe gaat. Er zijn diverse mogelijkheden van testamentaire beschrijvingen. In onze gratis documentatiemap Dossier Dierenliefde Doorgeven, wordt dit op een begrijpelijke manier inzichtelijk gemaakt.
Vraagt u de map gratis aan, het verplicht u tot niets.

Kom eens langs

Wij nodigen u uit om langs te komen en de paarden te zien die bij ons genieten van een welverdiende oude dag. Boerderij Vosseveld is te vinden op Birkstraat 96 in Soest. Boerderij Het Gagelgat is op 200 meter loopafstand te vinden op Birkstraat 107. Wilt u meer informatie, neem dan even telefonisch contact op via 035 – 6025462 of stuur een email naar info@paardenkamp.nl.

Vraag hier vrijblijvend het Dossier Dierenliefde Doorgeven aan.