Oorzaak van overlijden

Tot nu toe hebben meer dan 600 paarden het laatste deel van hun leven op De Paardenkamp doorgebracht. Waar al deze paarden uiteindelijk aan zijn overleden wordt zo goed mogelijk bijgehouden. In vroeger tijden was dat niet zo gewoon als vandaag, vandaar dat we niet van alle paarden een overlijdensoorzaak kunnen weergeven.

De meest voorkomende oorzaken (meer dan 10 keer) staan vermeld in bovenstaande grafiek. In de categorie ‘overige’ oorzaken zijn nog een groot aantal overlijdensoorzaken verzameld die minder dan tien keer voor zijn gekomen. Die zie je hieronder:

Overige oorzaken