58 rassen

De Paardenkamp heeft de afgelopen vijf decennia al onderdak geboden aan bijna vijfhonderd
paarden van 58 verschillende rassen. Van de paarden die niet meer leven hebben we de gegevens hieronder in een grafiekje gezet.

Hierboven ziet u de verdeling van de meest voorkomende rassen op De Paardenkamp. Er zijn 58 verschillende rassen waarvan 12 kruisingen en er is een grote groep van 85 paarden waarvan het ras niet is geregistreerd, dus onbekend is. De categorie ‘overige’ bestaat uit rassen waarvan er minder dan vijf op De Paardenkamp hebben gewoond. Van een groot deel daarvan is er ooit maar één geweest.

Overige