Geslacht

Zoals zichtbaar in de grafiek hierboven, waren er onder de inmiddels overleden bewoners van De Paardenkamp tot nu toe iets meer ruinen dan merries.