Bestuur
Stichting De Paardenkamp kent een bestuur, bestaande uit vrijwillige bestuursleden. Zij sturen de organisatie aan op hoofdlijnen en zijn het aanspreekpunt voor de beheerders en medewerkers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting, stelt de begroting, jaarstukken en het beleidsplan op en ziet toe op de uitvoering daarvan.

Inkomsten en bestedingen
De Paardenkamp draait geheel op de giften en gaven van dierenliefhebbers, de ‘Vrienden van De Paardenkamp’. Zij helpen en houden De Paardenkamp te paard. We ontvangen geen overheidssubsidie. Met inkomsten uit bijvoorbeeld legaten, testamenten en nalatenschappen kunnen uitbreidingen van De Paardenkamp en haar opvanglocaties worden bekostigd.

Donaties die we ontvangen worden uitsluitend besteed aan onze twee doelstellingen, het verzorgen van oude paarden en het actief uitdragen en delen van kennis en ervaring over (de verzorging van) oude paarden.

Commerciële activiteiten
Ook vinden op onze terreinen beperkt commerciële activiteiten plaats. Zo kunt u op Boerderij Vosseveld iets leuks of een zakje paardensnoepjes kopen in ons winkeltje of een kopje koffie drinken. Op Boerderij Het Gagelgat (Birkstraat 107) is ook een winkeltje met leuke streekartikelen, is er eveneens koffie en thee verkrijgbaar en kunt u verse groenten plukken uit de moestuin. Alle opbrengsten die met deze activiteiten worden gegenereerd worden besteed aan het verzorgen van de oude paarden. Naast Boerderij Het Gagelgat is sinds 2021 Theehuis Het Oude Paard geopend. Hier geniet u van een lunch, borrel of high tea. Een deel van de opbrengsten van het theehuis is bestemd voor de verzorging van onze paarden.

 

Verantwoording
Meer informatie over het beleid en financiële verantwoording valt te lezen op onze ANBI pagina.